Mis on DEMETER kvaliteedimärk ja biodünaamiline põllumajandus?

Mis on DEMETER kvaliteedimärk ja biodünaamiline põllumajandus?


19. märts 2024

Demeter on kvaliteedimärk toodetele, mis on kasvatatud biodünaamiliselt ja mis kasutavad nii Demeteri toodangut kui ka heakskiidetud protsesse. See Kreeka põllumajandusjumalanna järgi nime saanud kvaliteedimärk tagab, et toit vastab kõrgeimatele kvaliteedistandarditele, hoolikalt kasvatatud, õrnalt töödeldud ja pakendatud. Demeteri sertifikaati ja Demeteri kaubamärgi kasutamise õigust omab ligi 5000 tootjat ja töötlejat 45 riigis.  ELi mahemärgis seab mahepõllumajanduslikult toodetud toidule miinimumstandardi. Demeteri filosoofia ja põllumajandusmeetodid lähevad aga sellest standardist palju kaugemale. See toob kasu nii toidu kvaliteedile kui ka keskkonnale. Näiteks keskendumine mulla kvaliteedile ja uuenemisele koos bioloogilise mitmekesisuse nõutava säilitamisega. Standardite järjepidev arendamine ja regulaarsed kontrollid annavad tulemuseks kõrgeima kvaliteediga toodangu ja tooted. Demeteri standardit peetakse mahesektoris kõige järjepidevamaks ja see kehtib nii tootmise kui töötlemise kohta. Standardeid kontrollitakse regulaarselt, kuid lisaks sellele jagavad Demeteri tootjad ja töötlejad muid ühiseid ideaale. Nimelt looduse ja keskkonna austav kohtlemine, kõrgeimate kvaliteedistandardite poole püüdlemine ning suurem vastutustunne oma kogukondade ja töötajate ees. Biodünaamiline põllumajandus on viis, kuidas kasvatada inimestele parima võimaliku kvaliteediga toitu. Biodünaamilised eelised -Talu 100% muutmine biodünaamiliseks maaks -Põllumajandussüsteemi integreeritud loomad, toetades mulla taastumist -Kõiki põllumajandusloomi toidetakse 100 protsenti mahetoiduga, millest vähemalt 80 protsenti mäletsejaliste söödaratsioonist ja vähemalt 50 protsenti kõigist teistest loomadest peab olema biodünaamiliselt toodetud. -Minimaalselt 50 protsenti söödast pärineb talust endalt või lähedalasuvalt partnerilt, toetades suletud süsteemi ideaali. -Ei mingit lehmade valulikku sarvede eemaldamist, kodulindude nokamist ega sabade dokkimist. Loomi koheldakse austusega kui tundlike olenditega. -Biodünaamiliste preparaatide kasutamine ürtidest, -mineraalidest ja lehmasõnnikust mulla taastumise ja oluliste organismide kasvu stimuleerimiseks. -Demeteri põllumehed kasutavad biodünaamilist seemet, mis tagab igasuguse geneetilise muundamise -Töötlemisel on lubatud kasutada ainult piiratud arvu absoluutselt vajalikke lisandeid. Keelatud on joodimine, nitraatide ja "looduslike" maitseainete kasutamine. Lubatud on ainult maitseekstraktid. EL-i mahestandard lubab endiselt lisaaineid, mida Demeteri biodünaamilised standardid keelavad. (Allikas: Maheseemned.ee) Biodünaamiline põllundus Bioloogiline + dünaamiline = biodünaamiline. Sõna esimene pool tähendab, et kõik, mida ühe farmi pidamiseks vaja on, saadakse samast farmist looduslikult. Sõna teine pool tähendab arusaamist, et taimede kasvu mõjutavad jõud, mis ei tulene üksnes pinnasest. Biodünaamiline põllundus on mahepõllunduse põhjalikum variant, mis arvestab viimase põhimõtetele lisaks ka looduse ja planeetide rütmidega ning kasutab mulla eest hoolitsemisel komposti ja ravimtaimedest valmistatud preparaate. Meetodi lõi möödunud sajandi 20ndail aastail Austria filosoof Rudolf Steiner, kes lähtus erinevate elunähtuste seletamisel enda rajatud holistilisest filosoofiast, mida ta nimetas antroposoofiaks. Selle järgi on inimene kehast, hingest ja vaimust koosnev tervik ning osake teda ümbritsevast loodusest, kes suudab püsida tasakaalus vaid viimasega kooskõlas elades. Biodünaamilise põllunduse kõrgeimat kvaliteeti näitab Kreeka viljajumalanna auks nimetatud märk demeter, mis võeti kasutusele 1928. aastal. Seda on õigus kasutada üksnes ülirange kontrolli läbinud, vähemalt aasta biodünaamiliselt majandanud demeter lepingut omavail tootjail. Demeter kvaliteedi nõuded kehtivad nii põllusaaduste tootmisele, töötlemisele kui ka pakendamisele. Näiteks ei tohi loomade kasvatamisel kasutada antibiootikume ja hormoone, keelatud on töödelda tooteid mikrolainetega, kasutada keskkonda koormavat fooliumi, PVC-d või alumiiniumi – võtab ju alumiiniumpurgi lagunemine aega kakssada aastat! Isegi looduslikud lisaained on lubatud vaid erandjuhtudel. Kõiki demeter lepingu omanikke kontrollitakse kord aastas, mille järel teeb ekspertkomisjon otsuse märgi allesjätmise või äravõtmise kohta. 1997. aastal asutatud ülemaailmsesse mittetulundusühingusse Demeter-International kuuluvad liikmesorganisatsioonid esindavad rohkem kui 3500 demeter tootjat pea neljakümnes riigis. Eesti ühingusse seni veel ei kuulu. Küll aga on meil olemas Eesti Biodünaamika Ühing, mis loodi aastal 1989. (Allikas: Bioneer.ee, Katrin Jõgisaar)

Klientide tagasiside: