Aiandustrendid 2024 aastal

Aiandustrendid 2024 aastal


10. jaanuar 2024

  • Minimaalne sekkumine looduse ökosüsteemidesse, et tolmendajatel oleks rohkem elupaiku.
  • Söödavate taimede nautimine, maitsmine, käsitsi rohimine, elektritööriistade kõrvalejätmine. Tulemuseks sügavam side aiaga ja loodusega üldiselt.
  • Jätkusuutlike tavade (looduslike materjalide jne) integreerimine aiandusrutiinidesse.
  • Taaskasutamine, kompostimine, plastjäätmete vähendamine.
  • Elektrookultuur- vana idee, mis on hiljuti uuesti päevakorda kerkinud, hõlmab nõrku elektrivoolusid taimekasvu stimuleerimiseks.
Klientide tagasiside: