Kuidas mahetoit ära tunda?

Kuidas mahetoit ära tunda?


14. aprill 2016

Mahetooted tunned ära kas Eesti riikliku ökomärgi või Eurooopa Liidu mahelogo järgi.

Lisaks võib ökotoodetelt leida eri riikide kontrollorganisatsioonide või riiklikke ökomärke. Euroopa Liidu mahelogo kasutamine on aga kohustuslik, seega on see märk kindlaks garantiiks, et tegemist on mahetootega.

Mahepõllumajanduse nõuded kehtivad mahetootmise kõikides etappides – taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel ning turustamisel. Seega saab näiteks leiba või jogurtit mahedana müüa ainult siis, kui kõik valmimise etapid on kontrollitud vastavalt mahepõllumajanduse seadusele.

Tootel, millel on viide mahepõllumajandusele, on alati kirjas toote valmistaja andmed ja seda kontrollinud järelevalveasutuse kood, samuti viide koostisosade päritolule. Eesti mahetoodete pakenditelt tuleks näiteks otsida järgmisi koode:

  • Põllumajandusameti kood on EE-ÖKO-01
  • Veterinaar- ja Toiduameti kood on EE-ÖKO-02

Suurima valiku mahetoiduaineid leiab spetsiaalsetest öko- ja loodustoodete poodidest. Mitmetes suuremates kauplustes ja kaupluskettides on mahetoit paigutatud eraldi riiulile või letti, mis on ka vastavalt märgistatud. Paljud mahetalunikud müüvad aga oma toodangu otse tarbijale. Kõige soodsama hinnaga saabki mahetoitu otse talunikelt või töötlejatelt ostes.

Allikas: Mahetoit.eu

Klientide tagasiside: